Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, καταργώντας αφενός την έκδοση και αποστολή αξιακών παραστατικών και αφετέρου την αποθήκευση αυτών σε αντίγραφα χαρτιού. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 2006, η αποστολή και παραλαβή των τιμολογίων μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου χωρίς την συνοδεία του φυσικού παραστατικού.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-Invoice της SoftComm αποτελεί τη σύγχρονη λύση αποστολής και διαχείρισης τιμολογίων. Απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις για αυτοματοποίηση και ταχύτητα εκτέλεσης διαδικασιών.

Σχεδιασμένη με εξαιρετική ακρίβεια, επιτρέπει στην επιχείρηση σας να μεγιστοποιήσει την αξία που αντλεί από τη διεκπεραίωση της τιμολόγησης, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους και του χρόνου της διαδικασίας, καθώς και στην ταχύτερη είσπραξη των τιμολογίων σας.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία μας, η υπηρεσία e-Invoice απλοποιεί και αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησης σας με την αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στους πελάτες σας. Πρόκειται για μία μοναδική λύση που σας απαλλάσσει από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων παραστατικών.

Πλεονεκτήματα Πλατφόρμας:

 • Αυτοματοποίηση & απλοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας τιμολόγησης.
 • Αποστολή παραστατικών με ένα μόνο κλικ.
 • Εύκολη & γρήγορη ανάκτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων με πολλαπλά κλειδιά.
 • Πιστοποίηση αυθεντικότητας & ακεραιότητας.
 • Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική ειδοποίηση (email) για την παραλαβή νέων τιμολογίων.
 • Δυνατότητα εξαγωγής πολλαπλών τύπων αρχείων.

Πλεονετήματα Για Την Επιχείρηση:

 • Σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους.
 • Καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ταχύτατη ανταπόκριση & εξοικονόμηση χρόνου.
 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα λάθη στη χειροκίνητη καταχώρηση.
 • Ασφαλές & απόλυτα οργανωμένο περιβάλλον διακίνησης.