Η ραγδαία διείσδυση των εφαρμογών του διαδικτύου στον επιχειρηματικό κόσμο, επαναπροσδιορίζει το ρόλο των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και μας οδηγεί σε μία από τις πλέον σύγχρονες, αυξανόμενες αλλά και πολύ απαιτητικές προκλήσεις που είναι η διασύνδεση του ERP με άλλες business εφαρμογές, Web apps ή ακόμα και custom προγράμματα. Πρόκειται περί σημαντικού ζητήματος, μιας και από τη μία το ERP επηρεάζει σχεδόν τα πάντα στην επιχείρησή σας και από την άλλη η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την χρήση του από την επιχείρησή σας.

Σε γενικές γραμμές οι ERP vendors προσφέρουν modules ή webservices με στόχο να δώσουν λύσεις στην ολοένα αυξανόμενη τάση της αγοράς. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας αριθμός από σημαντικά εμπόδια στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ERP και της οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας της επιχείρησής σας. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η μη συνεργασία των εκάστοτε module ή webservices με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η εν μέρη και όχι ολοκληροτική διασύνδεση εξαιτίας μελλοντικής ασυμβατότητας, η ανταλλαγή δεδομένων μετάξυ των διασορετικών συστημάτων αλλά το σημαντικότερο είναι ότι για μία τέτοιου είδους δυναμική διασύνδεση απαιτείται βαθιά γνώση των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, προσεκτικός σχεδιασμός και εξαιρετική σχεδίαση της αρχιτεκτονικής μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση (bridging).

Εμείς στη SoftComm έχοντας υλοποιήσει αρκετά διαφορετικά σε απαιτήσεις projects διασύνδεσης, μπορούμε να εγγυηθούμε την ολοκληρωμένη υλοποίηση τέτοιων μεγάλων και απαιτητικών εφαρμογών διασύνδεσης διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Κατασκευάζουμε με τέτοιο τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα ώστε οι εργαζόμενοι της εταιρίας συνεχίζουν και εργάζονται στο γνώριμο για αυτούς περιβάλλον του ERP τους χωρίς να χρειάζεται να μάθουν κάποιο άλλο λογισμικό διαχείρισης για το Eshop τους, ενώ ταυτόχρονα εκτελείται αυτόματα η ενημέρωση των δεδομένων προς το EShop αλλά και από το EShop προς το ERP.

Τέτοιου είδους διασυνδέσεις μπορούν και πραγματοποιούνται όχι μόνον σε πλατφόρμες Ηλεκτρονικών Καταστημάτων αλλά και σε ακόλουθα case studies:

 • Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop, b2b/b2c e-business applications).
 • Πληροφοριακά web sites με καταλόγους προϊόντων.
 • Επιχειρησιακά «κλειστά» δίκτυα συνεργατών (business intranets).
 • Εφαρμογές παραγγελειοληψίας εξωτερικών πωλητών (mobile ordering).
 • Εφαρμογές επιβράβευσης πελατών (web loyalty systems).
 • Εφαρμογές διαδραστικής ψηφιακής ενημέρωσης για προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιπλέον Πλεονεκτήματα

 • Τα δεδομένα που παράγονται ενημερώνουν αυτόματα το ERP και το Eshop.
 • Οι παραγγελίες καθώς και οι νέοι πελάτες αποθηκεύονται αυτόματα από το Eshop στο ERP.
 • Ταυτόχρονη ενημέρωση οικονομικών στοιχείων πελατών, τρόπων πληρωμής, τρόπων αποστολής, αυτόματος υπολογισμός μεταφορικών.
 • Ασφαλής μεταφορά δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εξάλειψη του λάθους και των σφαλμάτων που προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
 • Η εγκατάσταση της εξελιγμένης αρχιτεκτονικής διασύνδεσης απαιτεί χαμηλές απαιτήσεις σε πόρους για μία τέτοια διασύνδεση.
 • Εξάλειψη χρόνου καταχώρησης & ενημέρωσης καθώς όλες οι παραπάνω διαδικασίες διαρκούν μόνον ελάχιστα λεπτά ή και δευτερόλεπτα ανάλογα τον όγκο των δεδομένων.

Τέλος οι εγκαταστάσεις μας γίνονται βασισμένες σε αυστηρές προδιαγραφές πρόβλεψης, ώστε μελλοντικές αναβαθμίσεις στο ERP σας δεν θα επηρεάζουν τη διασύνδεση και τη σωστή λειτουργία της Ηλεκτρονικής σας Πλατφόρμας και του bridging.