Ολοκλήρωση της υλοποίησης της υπηρεσίας Epsilon Pay από την Εθνική Τράπεζα και τον Όμμιλο της EPSILON NET. H νέα υπηρεσία Ψηφιακών Εισπράξεων σας παρέχει τη δυνατότητα απευθείας να διαχειριστείτε όλες τις εργασίες για την αυτοματοποίηση, διαχείριση και εκτέλεση των εισπράξεων, μέσω από το λογισμικό σας.  Η υπηρεσία σας βοηθά να βελτιώσετε τη διαχείριση των εισπράξεών σας και να μειώσετε τυχόν ανθρώπινα λάθη, ενώ, ενισχύει την ευελιξία στη διαχείριση των οικονομικών σας και την ασφάλεια των πληρωμών για τους πελάτες σας.

 

Ψηφιακή διαχείριση των εισπράξεών σας
Αποκτάτε άμεσα κωδικούς πληρωμής για κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη της επιχείρησης, online ενημέρωση για κάθε είσπραξη από πελάτη και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησης. Εξοικονομείτε χρόνο και βελτιώνετε τα διαχειριστικά σας κόστη με την αυτοματοποίηση της συμφωνίας των εισπράξεων τιμολογίων και των λογιστικών εγγραφών σας, μέσω της νέας υπηρεσίας Epsilon Pay.

Ευέλικτη Διάθεση κωδικού πληρωμής ανάλογα με την εμπορική σας συμφωνία
Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απευθείας στο Epsilon Net εμπορικό σας σύστημα σε κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη εμφανίζεται μοναδικός κωδικός πληρωμής που ταυτοποιεί κάθε είσπραξη πελάτη σας και διευκολύνει την εμπορική και τη λογιστική συμφωνία των εισπράξεων απευθείας στο σύστημά σας.

Online ενημέρωση για κάθε είσπραξη μέσω της υπηρεσίας
Με κάθε είσπραξη που πραγματοποιείται με κωδικό πληρωμής μέσω της υπηρεσίας, είτε μέσω της Εθνικής Τράπεζας είτε μέσω τρίτης τράπεζας στην Ελλάδα, ενημερώνεται online το σύστημα της επιχείρησής σας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη συμφωνία των εισπράξεων.
Άμεση απόδοση εισπράξεων στον λογαριασμό σας
Οι εισπράξεις που διενεργούνται μέσω τρίτων τραπεζών πιστώνονται στον λογαριασμό της επιχείρησής σας στην Εθνική Τράπεζα, την ίδια ημέρα ή έως την επόμενη ημέρα το πρωί. Οι εισπράξεις που διενεργούνται μέσω της Εθνικής Τράπεζας είναι άμεσα διαθέσιμες στο λογαριασμό της επιχείρησής σας.
Ενημέρωση των πελατών σας για τον κωδικό πληρωμής
Μπορείτε να αποστέλλετε ειδοποίηση πληρωμής στους πελάτες. Στο ίδιο μήνυμα μπορείτε να συμπεριλάβετε και αίτημα πληρωμής, για την άμεση εξόφληση του τιμολογίου από τους πελάτες σας και την online ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησής σας.
Απλοποιήστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας!
Η αυτοματοποίηση εισπράξεων σας βοηθά να βελτιώσετε τη διαχείριση των εισπράξεων σας, να προβείτε σε αυτόματες εγγραφές και άμεση ενημέρωση, ενώ, ενισχύει την ευελιξία στη διαχείριση των οικονομικών σας.
Αμεσότητα
Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσα κάθε είσπραξη και να διαχειρίζεστε τη συμφωνία των εισπράξεων, μέσω του συστήματος της επιχείρησής σας, σε πραγματικό χρόνο.
Ευελιξία
Έχετε πλήρη ευελιξία στην ανταλλαγή των δεδομένων, με ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησής σας σε πραγματικό χρόνο για κάθε είσπραξη.